Produkčné služby

Vážení zákazníci,
v roku 2010 som začal niektorým zákazníkom poskytovať aj "Produkčné služby".
Máte správny pocit, že za týmto označením služieb je v podstate "všetko a nič" a môže ich (možno) poskytovať každý.
Moja filozofia zostala aj v tomto rovnaká, ako pri zastupovaní výrobcu UNIKO, s.r.o. Praha v SR, teda:

  • v prvom rade serióznosť, kvalita, rýchlosť a vysoký pridaná hodnota
  • žiadne sľuby toho, čo nevieme dodať a zariadiť, ale od začiatku férový prístup:
    • toto vieme/dodáme
    • toto nevieme/sprostredkujeme a skontrolujeme kvalitu dodávky/služby
    • maximálna spokojnosť zákazníka
    • obojstranná finančná/cenová spokojnosť (netvrdím, že sme vo všetkom najlacnejší..., ale vieme určite zákazníkovi ušetriť financie)

Podnikám v oblasti reklamných služieb už 14 rokov a za ten čas som získal veľa skúseností a veľa kontaktov, ktoré sa snažím pri tejto službe uplatniť, aby ste boli Vy, zákazníci, maximálne spokojní a mali ste menej práce a viacej času na iné veci, resp. pre seba.

Teším sa na spoluprácu,

s úctou
Dušan Ševčovič

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%.